Hướng dẫn tập huấn GVPT

Hướng dẫn tập huấn GVPT

Lượt xem:

Địa chỉ https://taphuan.csdl.edu.vn/user/login Tài khoản là tên gmail cá nhân Mật khẩu mặc định là: Demo@123 ...
HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC MÔN TIN HỌC

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC MÔN TIN HỌC

Lượt xem:

...
HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC MÔN SINH HỌC

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC MÔN SINH HỌC

Lượt xem:

...
HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC MÔN LỊCH SỬ

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC MÔN LỊCH SỬ

Lượt xem:

...
HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÍ

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÍ

Lượt xem:

...
HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN

Lượt xem:

...
HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC MÔN HÓA HỌC

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC MÔN HÓA HỌC

Lượt xem:

...
HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC MÔN TOÁN

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC MÔN TOÁN

Lượt xem:

...
HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC MÔN VẬT LÍ

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC MÔN VẬT LÍ

Lượt xem:

...
Phần Mềm Trộn Đề Thi Smart Test

Phần Mềm Trộn Đề Thi Smart Test

Lượt xem:

http://www.mediafire.com/file/1cp5tjovnhx17gl/PM_Smart_Test.rar/file ...
Trang 1 / 212 »