Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
01 02/01/2018 Báo cáo, A. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC 12/2017: * Sơ lược đặc điểm tình hình: