Thành tích nhà trường

– Năm học 2017-2018 trường có 18 lớp với 405 học sinh, trong đó: khối 6: 04 lớp; khối 7: 04 lớp; khối 8: 05 lớp; khối 9: 05 lớp, trung bình số học sinh mỗi lớp không quá 30 em/lớp.

– Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, của ngành Giáo dục và chính quyền địa phương, tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường đã từng bước vượt qua khó khăn, nâng cao chất lượng giáo dục, nhiều năm qua trường đạt nhiều thành tích trân trọng như:

+ Năm học: 2006-2007: UBND huyện CưMgar tặng Giấy khen.

+ Năm học: 2007-2008: UBND tỉnh Đăk Lăk tặng Bằng khen.

+ Năm học: 2008-2009: UBND tỉnh Đăk Lăk tặng Bằng Khen.

+ Năm học: 2009-2010: UBND tỉnh Đăk Lăk tặng Bằng Khen.

+ Năm học: 2013-2014: UBND huyện CưMgar tặng Giấy Khen.

+ Năm học: 2011 – 2012: UBND huyện CưMgar tặng Giấy khen

+ Năm học: 2012-2013: UBND tỉnh Đăk Lăk tặng Bằng khen

+ Năm học: 2014-2015: UBND tỉnh Đăk Lăk tặng Bằng khen