KẾ HOẠCH CÔNG TÁC HÈ NĂM 2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

UBND HUYỆN ČƯ M’GAR                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BCĐ CÔNG TÁC HÈ                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 82/KH-BCĐ                                         M’gar, ngày 16 tháng 5 năm 2018

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC HÈ NĂM 2018

 

Căn cứ kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 06/4/2016 của UBND huyện Cư M’gar về kế hoạch phát triển Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ hướng dẫn số 685/HD-SGDĐT ngày 15/5/2018 của sở Giáo dục và Đào tạo Đăk Lăk V/v hướng dẫn tổ chức hoạt động Hè năm 2018; Chương trình phối hợp số 1287/CTr-SGDĐT-ĐTN ngày 18/9/2017 giữa Sở GDĐT và Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về phối hợp hoạt động trong năm học 2017-2018;

Căn cứ Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 16/5/2018 của UBND huyện Cư M’gar về việc thành lập Ban chỉ đạo công tác hè 2018 huyện Cư M’gar;

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác hè năm 2017; Ban chỉ đạo hè huyện Cư M’gar xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động hè năm 2018, cụ thể như sau:

 1. Mục đích, yêu cầu

– Tăng cường giáo dục toàn diện cho học sinh, sinh viên, tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh, thiết thực cho các em trong dịp nghỉ hè; giáo dục ý thức chấp hành pháp luật nơi ở, nâng cao ý thức trách nhiệm,“uống nước nhớ nguồn” của học sinh với bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội.

– Các hoạt động phải được xây dựng bằng kế hoạch cụ thể, chi tiết, khả thi; tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; thu hút được sự tham gia đông đảo của học sinh sự hưởng ứng nhiệt tình của phụ huynh và tạo hiệu ứng toàn xã hội.

 1. Nội dung thực hiện
 2. Tổ chức các hoạt động trước khi kết thúc năm học

– Các đơn vị trường học tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chương trình, hoạt động ngoài giờ lên lớp và y tế trường học theo đúng kế hoạch năm học. Tăng cường quản lý, giáo dục học sinh trong những ngày gần kết thúc năm học nhằm đề phòng tình trạng học sinh tự ý nghỉ học đi chơi dẫn đến tai nạn thương tích, đuối nước.

– Tổ chức các hoạt động tri ân thầy cô, Chương trình “Khi tôi 18”; tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với học sinh; tổng kết các phòng trào thi đua đã triển khai trong năm học nhằm đảm bảo kịp thời động viên, khuyến khích học sinh đã tích cực tham gia.

– Lồng ghép vào cuộc họp phụ huynh học sinh các nội dung tuyên truyền nâng cao nhận thức của cha mẹ học sinh trong việc phòng, chống tai nạn thương  tích đuối nước; phòng chống xâm hại tình dục trẻ em; giúp phụ huynh học sinh nhận thức được tầm quan trọng của công tác sinh hoạt hè; nhắc nhở gia đình quản lý con em trong dịp nghỉ hè để các em không bị kẻ xấu lợi dụng lôi kéo vào các tệ nạn xã hội như: Buôn bán sử dụng ma túy, đua xe, đánh bạc, vi phạm trật tự an toàn xã hội, an ninh chính trị, tham gia các hoạt động trái pháp luật…

– Hoàn chỉnh hồ sơ rèn luyện đội viên, đoàn viên; xếp loại hạnh kiểm năm học cho học sinh và các thủ tục kết thúc năm học.

 1. Bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương

Các trường học chủ động phối hợp với địa phương tổ chức bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương, cụ thể:

– Thời gian bàn giao từ ngày 25/5 đến 30/5/2018; thời gian tiếp nhận học sinh về trường trước ngày 10/8/2018.

– Thủ tục bàn giao: Việc bàn giao có thể tổ chức 01 buổi lễ riêng hoặc kết hợp với Lễ tổng kết năm học 2017-2018.

– Hồ sơ bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương gồm: Danh sách học sinh theo địa bàn thôn, buôn; biên bản bàn giao; phiếu sinh hoạt hè của học sinh.

– Chương trình lễ bàn giao:

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

+ Đánh giá chung tình hình học sinh của nhà trường trong năm học.

+ Thông báo nội dung, yêu cầu và số lượng học sinh bàn giao.

+ Mời đại diện địa phương phát biểu và nhận học sinh.

+ Tổ chức ký nhận biên bản bàn giao và trao hồ sơ.

+ Đại diện học sinh lên phát biểu.

+ Kết thúc lễ bàn giao.

 1. Phối hợp tổ chức các hoạt động hè tại địa phương

Thời gian phối hợp tổ chức chức hoạt động hè: từ ngày 01/6/2018 đến ngày 10/8/2018.

Thành lập Ban Chỉ đạo sinh hoạt hè của nhà trường để phối hợp với Ban Chỉ đạo sinh hoạt hè của địa phương tổ chức các hoạt động hè cho học sinh, sinh viên. Trong đó nhà trường tập trung phối hợp các hoạt động như sau:

 1. a) Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, giáo dục học sinh về truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống

– Phối hợp tuyên truyền phổ biến, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên trong dịp hè như: Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em, Luật Giao thông đường bộ, Luật Biển Việt Nam…; ý thức văn hóa giao thông, ứng xử văn hóa nơi công cộng cho học sinh; thực hiện nếp sống văn minh nơi ở; ý thức bảo vệ môi trường…

– Giáo dục truyền thống lịch sử, tuyền thống cách mạng, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”:

+ Tổ chức tháng hành động chủ đề “uống nước nhớ nguồn” từ ngày 01/7 đến ngày 30/7/2018 thông qua các hoạt động: tham quan các di tích lịch sử, di tích văn hóa, bảo tồn bảo tàng…; tổ chức các hội thi tìm hiểu lịch sử, truyền thống vẻ vang của dân tộc, địa phương lồng ghép trong các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn như ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6, ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước 5/6, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11/6,…

+ Kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2018) tổ chức với các nội dung: thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ việc nhà cho các gia đình thương binh liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, có công cách mạng, gia đình có nạn nhân nhiễm chất độc màu da cam; dọn dẹp vệ sinh, trồng và chăm sóc cây xanh các khu tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ, tham quan những địa điểm di tích lịch sử; tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn theo kế hoạch… nhằm giáo dục truyền thống đấu tranh hào hùng của quân và dân tỉnh trong các cuộc đấu tranhy bảo vệ tổ quốc.

– Tiếp tục thực hiện tốt việc hướng dẫn học tập làm theo tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị ở địa phương; phát động sâu rộng trong học sinh thực hiện phong trào “Thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy” tại địa phương; hướng dẫn các em biết giúp đỡ cha mẹ trong công việc gia đình vừa sức của mình.

– Trồng cây xanh tại công viên, trường học, khu di tích lịch sử, di tích văn hóa trên địa bàn. Tổ chức các hoạt động cải tạo địa bàn dân cư, thôn, buôn, khối phố, chăm sóc vườn hoa, góp phần bảo vệ môi trường và xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp.

 1. b) Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh cho học sinh

– Ban Chỉ đạo hè các trường phối hợp với địa phương xây dựng các sân chơi sinh hoạt hè đáp ứng nhu cầu sinh hoạt vui chơi, giải trí lành mạnh, bổ ích trong dịp hè như: hội trại, liên hoan, các hội thi, hội diễn văn nghệ, thể dục thể thao, tham quan, du khảo, về nguồn, đố vui, ngày hội…trong dịp hè. Đẩy mạnh các nội dung sinh hoạt dã ngoại, tìm hiểu thiên nhiên, các hoạt động vui chơi, rèn luyện thể lực tại các điểm sinh hoạt cộng đồng ở địa phương.

– Đa dạng các loại hình vui chơi, giải trí, tham gia các hoạt động, định hướng cho các em tham gia giải trí lành mạnh, vui chơi hiệu quả.

– Phối hợp với chính quyền địa phương quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet, tổ chức các diễn đàn cho học sinh về tác hại của các trang web “đen”, game online. Đa dạng các hình thức sinh hoạt, hiện đại hóa phương thức hoạt động của các website, blog, các diễn đàn trao đổi thông tin; định hướng, giúp đỡ và khuyến khích thiếu nhi sử dụng Internet phục vụ nhu cầu giải trí lành mạnh.

 1. c) Tổ chức các hoạt động thiện nguyên; chăm lo, hỗ trợ cho thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn, học sinh nghèo hiếu học

– Đẩy mạnh tuyên truyền vận động các nguồn lực xã hội cùng chăm lo, hỗ trợ cho thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, khó  khăn,  học sinh nghèo hiếu học như: trao học bổng, xây dựng, sửa chữa nhà tình bạn, nhà tình thương, hỗ trợ điều kiện, dụng cụ học tập cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em nghèo, trẻ em lang thang cơ nhỡ…

– Vận động học sinh của nhà trường tiết kiệm, đóng góp tạo nguồn kinh phí cho các hoạt động thiện nguyện; quyên góp đồ chơi, sách vở cũ tặng bạn nghèo; tổ chức các hoạt động giao lưu, động viên, chia sẻ khó khăn với bạn để thực hiện mùa hè có ích, đồng thời giúp bạn có hoàn cảnh khó khăn chuẩn bị tốt cho năm học mới thông qua các chương trình: “Tiếp sức mùa thi”, “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ”…

 1. d) Tổ chức các lớp ôn tập, rèn luyện trong hè; các lớp giáo dục kỹ năng sống; các câu lạc bộ văn hóa, thể thao cho học sinh trong nhà trường

– Các đơn vị trường học tổ chức các hình thức phụ đạo, ôn tập văn hóa hè miễn phí cho học sinh có học lực yếu, kém. Phối hợp chặt chẽ với gia đình, địa phương để theo dõi, giúp đỡ học sinh có hạnh kiểm yếu rèn luyện tốt trong hè; khuyến khích học sinh thành lập các nhóm học tập, đôi bạn học tập để cùng kèm cặp, hướng dẫn, giúp đỡ các bạn có học lực và hạnh kiểm yếu, kém cùng vươn lên; tổ chức các lớp bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học, cho thanh thiếu nhi, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập.

– Tổ chức các lớp giáo dục kỹ năng sống; các Câu lạc bộ văn hóa, thể thao  cho học sinh tham gia trong hè; mở cửa thư viện nhà trường và phục vụ thu hút học sinh đến đọc sách, nghiên cứu, tìm hiểu kiến thức.

– Phối hợp với các cá nhân, tổ chức có bể bơi để dạy bơi cho học sinh dịp hè nhằm tăng cường kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích đuối nước cho học sinh.

 1. Công tác PCGDTH-CMC; PCTHCS và PCGD Mầm non cho trẻ 5 tuổi:

– Tiếp tục thực hiện công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở, đặc biệt là công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. Phòng Giáo dục và Đào tạo cần tạo điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất, sách vở, đồng thời phối hợp tham gia các chương trình xóa mù chữ, phổ cập trung học cơ sở, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và các hoạt động khác theo kế hoạch, cụ thể là:

– Các xã có tỷ lệ đạt chuẩn PCGD còn thấp và có số lượng học sinh bỏ học nhiều cần ưu tiên huy động người trong độ tuổi PCGD để mở các lớp bổ túc THCS, lớp xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học trong đầu tháng 6 để củng cố và nâng cao tỉ lệ đạt chuẩn PCGD THCS, PCGD TH đúng độ tuổi ở các xã, thị trấn.

– Hoàn thành công tác kiểm tra, tổng hợp số trẻ 5 tuổi. Hoàn thiện hồ sơ theo quy định trước 15/6/2018.

– Điều tra người trong độ tuổi còn mù chữ, phải phổ cập Tiểu học hoặc PC THCS để mở lớp phù hợp.

– Tiếp tục cũng cố, cập nhật số liệu hồ sơ PCGD trên địa bàn xã, thị trấn.

– Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”.

– Khuyến khích động viên, giáo viên tình nguyện tham gia tổ chức, giảng dạy các lớp xóa mù và phổ cập giáo dục THCS.

 1. 5. Công tác Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, phụ đạo trong hè 2018

– Các đơn vị có điều kiện, bố trí cán bộ, giáo viên đi khám sức khỏe, tham quan nghỉ mát, quan tâm đến cán bộ giáo viên ốm đau, về hưu, mất sức, hoàn cảnh khó khăn; giải quyết nghỉ phép cho CB, GV theo quy định.

– Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động Kỷ cương, tình thương, trách nhiệm trong toàn ngành, cụ thể là:

+ Tất cả CBQL, GV toàn ngành phải tham gia đầy đủ và học tập nghiêm túc các lớp bồi dưỡng chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ trong hè; công tác bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch chung; động viên và tạo điều kiện cho CB, GV học tập đạt chuẩn và trên chuẩn, học Tin học và tiếng Anh.

+ Thực hiện nghiêm túc quy định dạy thêm, học thêm theo các văn bản chỉ đạo hiện hành của các cấp.

+ Ngành GDĐT cần chỉ đạo các trường học thực hiện tốt việc nghỉ phép, trả phép hè 2018 đúng hạn và thanh toán chế độ phép đúng quy định của Nhà nước. Tuy nhiên phải đảm bảo đủ số lượng giáo viên để tổ chức hoạt động dạy học trong hè cho các bậc học theo kế hoạch.

+ Tăng cường lực lượng giáo viên, giáo viên làm TPT Đội tham gia cùng các địa phương tổ chức các hoạt động hè cho thanh thiếu nhi.

 1. Công tác tuyển sinh năm học 2018-2019

– Các trường thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 08/5/2018 của UBND huyện về việc huy động trẻ đến trường Mầm non, Mẫu giáo; tuyển sinh vào lớp 1 tiểu học và lớp 6 THCS năm học 2018-2019;

 1. Công tác bảo quản, xây dựng CSVC trường học

– Sau khi kết thúc năm học, các đơn vị trường học cần tiến hành tổng kiểm kê toàn bộ CSVC, trang thiết bị trường học, lên kế hoạch phân công trực hè, chú ý đề phòng mất cắp tài sản, hỏa hoạn và bão lốc có thể xảy ra trong dịp hè và chuẩn bị kế hoạch xây dựng trường lớp, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia cho những năm tới. Thực hiện tốt duy tu, sửa chữa, bảo quản CSVC thường xuyên để tránh tình trạng xuống cấp mới tiến hành tu bổ. Thường xuyên dọn vệ sinh, cắt tỉa cây xanh để tạo cảnh quan sạch đẹp trong dịp hè và bước vào năm học mới.

– Các địa phuơng kiên quyết không để xảy ra tình trạng học ca 3 vào đầu năm học 2018-2019.

– Thực hiện tốt việc bảo quản tài sản, cơ sở vật chất hiện có; phân công cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trực hè nghiêm túc.

III. Trọng tâm công tác hè từng tháng

 1. Tháng 6/2018

Các địa phương tổ chức tiếp nhận, gặp mặt và hướng dẫn tổ chức cho học sinh sinh hoạt tại địa phương, hướng dẫn học sinh 12 đã ra trường sinh hoạt đoàn, hội tại địa phương từ  01/6/2018 đến 10/6/2017.

Tổ chức các hoạt động vui chơi bổ ích nhân ngày 01/6/2018.

Phối hợp chặt chẽ các ngành, các cấp thực hiện có hiệu quả tháng hành động vì trẻ em năm 2018với chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ”.

Mở lớp tập huấn dạy bơi, phòng chống đuối nước cho giáo viên. Tiến hành phổ cập bơi cho học sinh TH và THCS theo kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 26/4/2018 của UBND huyện Cư M’gar về việc thực hiện Chương trình xã hội hoá dạy bơi trong trường Tiểu học và THCS giai đoạn 2017-2020.

Mở các lớp năng khiếu tại TT  Văn hoá – TDTT Huyện cho HS.

Mở chiến dịch PCTH – CMC, PCTHCS trong toàn huyện.

Mở chiến dịch trồng cây trên các địa bàn dân cư và trường học.

Tổ chức giải bóng đá cho thiếu niên và nhi đồng cấp xã, thị trấn.

Ban chỉ đạo công tác hè tổ chức kiểm tra việc triển khai kế hoạch hoạt động hè của các xã, thị trấn.

 1. Tháng 7/2018

Tổ chức các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn” nhân kỷ niệm ngày 27/7/2018.

Tiếp tục duy trì có hiệu quả các lớp PC- CMC đã mở.

Tổ chức phụ đạo HS yếu kém và chỉ được tổ chức tại trường.

Kiểm tra CSVC phục vụ năm học mới.

Tổ chức trại sáng tác Thơ văn Núi hoa huyện Cư M’gar năm 2018, lần thứ 23.

Tổ chức giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng cấp huyện.

Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn, Hội, Đội.

Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm.

Ban chỉ đạo công tác hè tổ chức kiểm tra thực hiện kế hoạch hè của các xã, thị trấn.

 1. Tháng 8/2018

 Kết thúc sinh hoạt hè tại địa phương trước ngày 15/8/2018 để chuẩn bị cho năm học mới.

Tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị, chuyên môn cho GV và CBQL theo kế hoạch.

Tổ chức vận động học sinh bỏ học trong những năm học 2017-2018 trở lại trường nhập học (từ 15/8/2018 đến 20/8/2018).

Tổng kết công tác hè: các xã, thị trấn tổ chức từ 5/8/2018 đến 10/8/2018 gửi báo cáo về cho BCĐ hè của huyện trước ngày 12/8/2018. Đồng thời tiến hành đánh giá kết quả hoat động hè cho học sinh một cách khách quan, chính xác. Tất cả các báo cáo được gửi qua Phòng GDĐT để tổng hợp báo cáo cho BCĐ hè, Thường trực UBND Huyện  và Sở GDĐT đúng thời gian quy định.

Ban chỉ đạo công tác hè tổ chức kiểm tra đánh giá, xếp loại hoạt động hè 2018 cho các xã, thị trấn.

Ở Huyện sẽ tổ chức tổng kết, biểu dương, khen thưởng vào dịp ngành GDĐT tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2017-2018 (Dự kiến vào cuối tháng 8/2018). BCĐ hoạt động hè của xã, thị trấn nộp đầy đủ các loại hồ sơ: Báo cáo tổng kết, danh sách đề nghị khen thưởng và bản thành tích của tập thể và cá nhân về BCĐ hè cấp huyện (thông qua bộ phận Văn thư Phòng GDĐT) kịp thời trước ngày 12/8/2018.

 1. Kinh phí hoạt động

Kinh phí hoạt động hè thực hiện trên tinh thần triệt để tiết kiệm, mỗi đơn vị xã, thị trấn được cấp hỗ trợ 2000.000 đồng (Hai triệu đồng). Ngoài ra các địa phương cần huy động sự đóng góp từ các nguồn khác như: Hỗ trợ của các doanh nghiệp, đoàn thể, các nhà hảo tâm,…để tạo điều kiện về vật chất và tinh thần cho hoạt động hè của các em HS thực sự vui tươi, bổ ích

 1. Công tác chỉ đạo, thực hiện

Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, Chính quyền đến hoạt động hè năm 2018. UBND các xã, thị trấn cần xây dựng kế hoạch chỉ đạo công tác hè 2018 của địa phương. Định kỳ kiểm tra việc tổ chức hoạt động hè ở các thôn, buôn. Hàng tháng ban chỉ đạo các xã tổ chức họp đánh giá công tác hè trong tháng, triển khai kế hoạch trong thời gian tới và báo cáo kết quả hoạt động hè trong tháng về BCĐ hè cấp huyện.

Các trường Tiểu học, THCS, TH&THCS, phổ thông NTDT, THPT và TTGDTX phối hợp với Ban chỉ đạo hè các xã, thị trấn tạo điều kiện về cơ sở vật chất, mở cổng trường và thư viện cho các em học sinh đến sinh hoạt và vui chơi.

Khuyến khích các trường Mầm non trên địa bàn tổ chức giữ trẻ trong dịp hè theo nhu cầu đăng ký của phụ huynh. Quan tâm, đảm bảo các yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh phòng bệnh, phòng dịch. Tổ chức cho trẻ hoạt động và thực hiện chế độ sinh hoạt nghiêm túc như trong năm học.

Lực lượng chủ công trong việc tổ chức hoạt động hè là Đoàn xã, thị trấn, BGH và lực lượng giáo viên tình nguyện tham gia công tác hè các trường học ở các địa phương.

Các tổ chức đoàn thể tuỳ theo chức năng của mình cần chủ động phối, kết hợp với Đoàn TN và BGH các trường học trên từng địa bàn để tổ chức tốt việc sinh hoạt trong 3 tháng hè cho HS các cấp.

Thành lập BCĐ hè cấp xã, thị trấn. BCĐ cấp xã, thị trấn dựa theo thành phần BCĐ cấp huyện để thành lập. Xây dựng kế hoạch hoạt động hè phù hợp với thực tế của địa phương. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên BCĐ để tổ chức thực hiện kế hoạch công tác hè ở đơn vị mình.

Các thành viên BCĐ hè cấp huyện được phân công phụ trách các xã, thị trấn thường xuyên nắm bắt tình hình để chỉ đạo kịp thời; Ban chỉ đạo hoạt động hè huyện sẽ tổ chức kiểm tra hoạt động hè của các đơn vị bắt đầu từ 10/6/2018 đến 05/8/2018.

Về chế độ báo cáo: Trước ngày 10/6/2018 các đơn vị gửi kế hoạch hoạt động hè và Quyết định thành lập Ban chỉ đạo hè về Ban chỉ đạo hè huyện và gửi 01 bản cho thành viên ban chỉ đạo hè phụ trách để theo dõi. Yêu cầu BCĐ hè các xã, thị trấn báo cáo cho BCĐ hè huyện mỗi tháng 1 lần trước ngày 23 hàng tháng (áp dụng cho tháng 6 và tháng 7). Kế hoạch, quyết định thành lập BCĐ vả các loại báo cáo gửi về Phòng GDĐT huyện.

* Lịch họp giao ban BCĐ cấp huyện vào ngày 28 hàng tháng (nếu trùng thứ 7, CN thì chuyển sang chiều ngày kế tiếp thứ 2 tuần tới).

Trên đây là Kế hoạch hoạt động hè năm 2018 của huyện, yêu cầu Ban chỉ đạo hè các xã, thị trấn triển khai thực hiện nhằm làm cho hoạt động hè của từng đơn vị đạt được hiệu quả cao nhất./.

Nơi nhận:                                                                  TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO HÈ

– BCĐ hoạt động hè tỉnh Đăk Lăk; (b/c)                                                                                                   

– Sở GDĐT Đăk Lăk; (b/c)                                                                   (Đã ký)

– Thường trực Huyện ủy; (b/c)

– Chủ tịch, PCT UBND Huyện; (b/c)                       

– Ban Tuyên giáo Huyện ủy; (b/c)

– Các ban ngành ở huyện; (P/h)

– Các thành viên Ban chỉ đạo; (T/h)                                                                                                                                                       

 – UBND các xã, thị trấn; (T/h)

– Các trường học trên địa bàn huyện; (T/h)

– Lưu: VT, BCĐ hoạt động hè của Huyện.                            PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

                                                                                          Y Wem HWing