Nguyễn Thị Hà Lương
 • Nguyễn Thị Hà Lương
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu Trưởng
 • 0985151007
 • Haluong.ntp@gmail.com
 • Thông tin thêm
Nguyễn Sỹ Chung
 • Nguyễn Sỹ Chung
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu Trưởng
 • 0935837837
 • chung10101977@gmail.com
 • Quê quán: Quảng Bình