Tiện ích nhận xét học sinh theo TT 26/2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Tiện ích trên Microsoft Excel của tác giả Nguyễn Ngọc Đức  hỗ trợ giáo viên nhập/thêm nhật xét cho học sinh một cách tự động theo thông tư 26 của Bộ GD&ĐT. Đây là một tiện ích rất hay, nhỏ dành cho giáo viên THCS và THPT hỗ trợ công tác nhập điểm Smas và VnEdu.

Các thầy cô tham khảo ở các trang sau:

https://ngocducltv.blogspot.com/2021/01/tien-ich-excel-nhap-nhan-xet-hoc-sinh.html

Địa chỉ tải ứng dụng:

https://drive.google.com/file/d/1Xj_mGUqn1T_kMaXCWzQUTMYmn-Qy1NCf/view