LỚP TẬP HUẤN  SƠ CẤP CỨU BAN ĐẦU TAI NẠN THƯƠNG TÍCH NĂM 2023.

LỚP TẬP HUẤN SƠ CẤP CỨU BAN ĐẦU TAI NẠN THƯƠNG TÍCH NĂM 2023.

Lượt xem:

Trung tâm giáo dục cộng đồng xã Quảng Tiến phối kết hợp với trạm Y tế Xã Quảng Tiến và Trường THCS Nguyễn Tri Phương mở lớp tập huấn sơ cấp cứu ban đầu về tai nạn thương tích ngày 21 tháng 12 năm 2023 cho học sinh hai khối lớp 8, lớp 9 tại Trường THCS Nguyễn Tri Phương. ...
PHÒNG CHỐNG NẠN TẢO HÔN VÀ HÔN NHÂN CẬN HUYẾT THỐNG

PHÒNG CHỐNG NẠN TẢO HÔN VÀ HÔN NHÂN CẬN HUYẾT THỐNG

Lượt xem:

BÀI VIẾT VỀ HỘI THI TRUYỀN THÔNG PHÒNG CHỐNG NẠN TẢO HÔN VÀ HÔN NHÂN CẬN HUYẾT THỐNG   TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG, tổ chức hội thi “ Nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống”. Thực hiện chương trình truyền thông của Trung tâm nghiên cứu quyền con người vùng dân tộc, miền núi (HRC) về việc triển khai thực hiện Đề án “Giảm... ...
Học sinh tham gia cuộc thi vẽ tranh hướng về biển Đông

Học sinh tham gia cuộc thi vẽ tranh hướng về biển Đông

Lượt xem:

Học sinh tham gia cuộc thi vẽ tranh hướng về biển Đông trong không khí vui tươi. Với nhiều tác phẩm xuất sắc thể hiện tình yêu quê hương đất nước và biển đảo Việt Nam. Dưới đây là một số hình ảnh cuộc thi.   ...