KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2018 – 2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

SỞ GD&ĐT ĐẮK LẮK

TRƯỜNG THPT CƯ M’GAR

Số: 28/ KH – THPT CMG

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc           

                

                 Cư M’gar, ngày 05 tháng 5 năm 2018

 

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 10

NĂM HỌC 2018 – 2019

 

 

Thực hiện kế hoạch số 2775/KH-UBND, ngày 11/4/2018 của UBND tỉnh Đăk Lăk về Kế hoạch Tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2018-2019; Quyết định số 261/QĐ-UBND, ngày 27/4/2018 về việc Phân tuyến tuyển sinh lớp 10 THPT trên địa bàn huyện của UBND huyện Cư M’gar.

Trường THPT Cư M’gar lập kế hoạch tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông (THPT) năm học 2018 – 2019 như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 2. Mục đích

Đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các trường học.

Thực hiện phân luồng đào tạo sau khi học sinh được công nhận tốt nghiệp THCS.

 1. Yêu cầu

Thực hiện đúng quy chế của Bộ GDĐT, đảm bảo chính xác, công bằng và khách quan.

 1. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2018-2019.

Thực hiện theo Quyết định số 191/QĐ-SGDĐT ngày 15/4/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm học 2018-2019. Cụ thể: Năm học 2018-2019 nhà trường tuyển 630/855 học sinh tốt nghiệp THCS tại các trường THCS thuộc địa bàn tuyển sinh của trường THPT Cư M’gar (theo thống kê của Phòng GD&ĐT huyện thì số lượng học sinh lớp 9 tại các trường THCS cụ thể như sau: Dân tộc Nội trú: 38 hs; Lương Thế Vinh: 234 hs; Nguyễn Tất Thành: 162 hs; Hoàng Hoa Thám: 140 hs; Ngô Mây: 77 hs; Nguyễn Bỉnh Khiêm: 111 hs; Etul: 93 hs.

Tổng cộng : 855 hs)

III. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH.

Năm học 2018-2019 nhà trường tuyển sinh vào lớp 10 các đối tượng sau:

Một là: Học sinh đã tốt nghiệp THCS bất cứ ở trường nào nhưng có hộ khẩu ở 04 xã: Ea Kpam, Ea Tul, Cư DlêM’nông, Ea M’droh và thị trấn Quảng Phú đều được quyền nộp hồ sơ xét tuyển vào lớp 10 tại trường THPT Cư M’gar.

Ví dụ: Học sinh Nguyễn Văn A tốt nghiệp THCS tại trường THCS Nguyễn Tri Phương xã Quảng Tiến nhưng có hộ khẩu thường trú tại thị trấn Quảng Phú thì có thể nộp hồ sơ vào trường THPT Cư M’gar.

Hai là: Học sinh có hộ khẩu bất cứ ở đâu nhưng đã tốt nghiệp THCS thuộc 07  trường THCS: Nguyễn Tất Thành, Lương Thế Vinh, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phổ thông dân tộc nội trú, Ea Tul, Ngô Mây đều được quyền nộp hồ sơ xét tuyển vào lớp 10 tại trường THPT Cư M’gar.

Ví dụ: Học sinh Lê Thị B có hộ khẩu thường trú tại xã Quảng Tiến nhưng tốt nghiệp THCS tại trường THCS Nguyễn Tất Thành thị trấn Quảng Phú thì có thể nộp hồ sơ vào trường THPT Cư M’gar.

 1. HỒ SƠ TUYỂN SINH

Hồ sơ tuyển sinh bao gồm:

 1. Mẫu hồ sơ đăng ký dự tuyển: Do Sở GDĐT phát hành thống nhất trong toàn tỉnh.
 2. Bản sao giấy khai sinh.
 3. Bản sao bằng tốt nghiệp THCS hoặc bản chính giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời chương trình phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên trong năm dự tuyển.
 4. Học bạ trung học cơ sở: Học sinh phải nộp học bạ (bản chính).
 5. Bản phô tô công chứng sổ hộ khẩu. Nếu học sinh không có hộ khẩu thường trú nhưng tốt nghiệp THCS thuộc địa bàn tuyển sinh thì nộp bản phô tô công chứng sổ đăng ký tạm trú hợp pháp trên địa bàn do cơ quan Công an cấp. Đăng ký ở sổ hộ khẩu hoặc sổ đăng ký tạm trú phải trước ngày 25/5/2018.
 6. Giấy xác nhận chế độ ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp.
 7. 02 ảnh cỡ 3cm x 4cm (kiểu ảnh chứng minh nhân dân: 01 ảnh dán ở phiếu xét tuyển; 01 ảnh ghi rõ họ, tên bỏ vào bì hồ sơ).

Trường THPT Cư M’gar sẽ phối hợp với các trường THCS thuộc địa bàn tuyển sinh trong việc cung cấp hồ sơ, hướng dẫn học sinh hoàn thành hồ sơ đăng ký tuyển sinh của học sinh và bàn giao cho trường THPT Cư M’gar.

Học sinh nộp hồ sơ xét tuyển vào trường THPT Cư M’gar, nếu trúng tuyển vào trường THPT Chuyên Nguyễn Du nhà trường sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho học sinh trong việc rút hồ sơ.

 1. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

Năm học 2018-2019 Nhà trường tổ chức xét tuyển sinh dựa trên kết quả rèn luyện, học tập của 4 năm học ở trung học cơ sở.

 1. TUYỂN THẲNG, CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN, KHUYẾN KHÍCH

1) Tuyển thẳng

+ Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú đã tốt nghiệp trung học cơ sở.

+ Học sinh là người dân tộc rất ít người (thực hiện theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg phê duyệt đề án phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010-2015 ngày 22/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Gồm 9 dân tộc: Ơ Đu, Pu Péo, Si La, Rơ Măm, Cống, Brâu, Bố Y, Mảng, Cờ Lao).

+ Học sinh khuyết tật (có giấy chứng nhận khuyết tật theo Điều 19 của Luật Người khuyết tật).

+ Học sinh đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học.

2) Chế độ ưu tiên

– Thực hiện việc cộng thêm điểm ưu tiên cho từng loại đối tượng quy định tại Khoản 2, Điều 7 của Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/04/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT như sau: Cộng 3,0 điểm cho Nhóm đối tượng 1 (Con liệt sĩ; Con thương binh mất sức lao động 81% trở lên; Con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên; Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”); cộng 2,0 điểm cho Nhóm đối tượng 2 (Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng;Con thương binh mất sức lao động dưới 81%; Con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%; Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”); cộng 1,0 điểm cho Nhóm đối tượng 3 (Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số;Người dân tộc thiểu số; Người học đang sinh sống, học tập ở các vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn).

– Những học sinh có nhiều chế độ ưu tiên khác nhau thì chỉ được hưởng một mức cộng điểm của loại ưu tiên cao nhất.

Đối với quy định người học đang sinh sống, học tập ở các vùng (xã, thôn) có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, nếu tại địa bàn sinh sống không có trường THCS, học sinh phải học tập ở địa bàn khác thì vẫn hưởng chế độ ưu tiên. Xã, thôn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện theo Quyết định số 582/QĐ-TTg, ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt thôn đặc biệt khó khăn xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020.

3) Chế độ khuyến khích

– Đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi văn hóa các bộ môn lớp 9 cấp tỉnh: giải nhất: cộng 2,0 điểm; giải nhì: cộng 1,5 điểm; giải ba: cộng 1,0 điểm.

– Đạt giải cá nhân hoặc đồng đội do ngành giáo dục và đào tạo phối hợp với các ngành từ cấp tỉnh trở lên tổ chức ở cấp trung học cơ sở trong các kỳ thi văn nghệ; thể dục thể thao; thi vẽ; thi viết thư quốc tế; thi giải toán trên máy tính cầm tay; thi thí nghiệm thực hành một trong các bộ môn vật lí, hoá học, sinh học; thi khoa học kỹ thuật; thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng; thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn; thi Olympic Toán tuổi thơ, thi tiếng Anh qua internet, thi Olympic Tài năng tiếng Anh, thi giải Toán qua internet, thi Olympic Toán Hà Nội mở rộng (những học sinh đạt nhiều giải khác nhau trong các cuộc thi chỉ được hưởng một mức cộng điểm của loại giải cao nhất):

+ Giải cá nhân: Đạt giải quốc gia hoặc giải nhất cấp tỉnh hoặc huy chương vàng: cộng 2,0 điểm; đạt giải nhì cấp tỉnh hoặc huy chương bạc: cộng 1,5 điểm; đạt giải ba cấp tỉnh hoặc huy chương đồng: cộng 1,0 điểm.

+ Giải đồng đội (bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, cầu mây, điền kinh, tốp ca, song ca…): Số lượng cầu thủ, vận động viên, diễn viên của giải đồng đội từ 02 đến 22 người theo quy định cụ thể của ban tổ chức từng giải; mức điểm khuyến khích được cộng cho các cá nhân trong giải đồng đội được thực hiện như đối với giải cá nhân.

– Học sinh được cấp chứng nhận nghề phổ thông trong kỳ thi do Sở giáo dục và đào tạo tổ chức ở cấp trung học cơ sở:

+ Loại giỏi: cộng 1,5 điểm.

+ Loại khá: cộng 1,0 điểm.

+ Loại trung bình: cộng 0,5 điểm.

VII. CÁCH TÍNH ĐIỂM TUYỂN SINH

– Điểm tính theo kết quả rèn luyện và học tập mỗi năm học của học sinh trung học cơ sở được tính như sau:

+ Hạnh kiểm tốt, học lực giỏi: 10 điểm.

+ Hạnh kiểm khá, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực khá: 9,0 điểm.

+ Hạnh kiểm khá, học lực khá: 8,0 điểm.

+ Hạnh kiểm trung bình, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực trung bình: 7,0 điểm.

+ Hạnh kiểm khá, học lực trung bình hoặc hạnh kiểm trung bình, học lực khá: 6,0 điểm.

+ Các trường hợp còn lại: 5,0 điểm.

– Điểm xét tuyển là tổng số điểm của:

+ Tổng số điểm tính theo kết quả rèn luyện, học tập của 4 năm học ở trung học cơ sở.

+ Điểm cộng thêm cho đối tượng ưu tiên, khuyến khích.

Điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích tối đa không quá 4 điểm.

 • Nguyên tắc xét tuyển sinh: Xét theo điểm xét tuyển sinh từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau: Có điểm trung bình các môn học cả năm ở lớp 9 cao hơn, có tổng điểm trung bình của môn Toán và môn Ngữ văn cả năm ở lớp 9 cao hơn. Nếu vẫn còn trường hợp bằng điểm nhau thì Hội đồng tuyển sinh nhà trường thảo luận để thống nhất quyết định.

VIII. LỊCH LÀM VIỆC

 1. Các trường THCS mua hồ sơ và nhận hướng dẫn làm hồ sơ: 8 giờ ngày 18/5/2018 tại trường THPT Cư M’gar.
 2. Lịch bàn giao hồ sơ: Các trường THCS bàn giao hồ sơ và danh sách tổng hợp cả bản in và file mềm Excel (theo mẫu – nhận trong ngày mua hồ sơ) cho trường THPT Cư M’gar theo lịch cụ thể như sau:

+ Ngày 05/6/2018:

Buổi sáng: trường THCS Nguyễn Tất Thành.

Buổi chiều: trường THCS Lương Thế Vinh.

+ Ngày 06/6/2018:

Buổi sáng: trường THCS Hoàng Hoa Thám.

Buổi chiều: trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm.

+ Ngày 07/6/2018:

Buổi sáng: trường THCS Ea Tul.

Buổi chiều: trường THCS THCS Ngô Mây & trường Dân tộc Nội trú

+ Ngày 08/6/2018 nhận hồ sơ của học sinh đã tốt nghiệp THCS bất cứ ở đâu nhưng có hộ khẩu ở 04 xã: Ea Kpam, Ea Tul, Cư DlêM’nông, Ea M’droh và thị trấn Quảng Phú.

+ Ngày 25/6/2018 học sinh đến trường THPT Cư M’gar để kiểm dò giữ liệu (nếu có sai sót báo ngay cho cán bộ tuyển sinh tại phòng văn thư – cô Vân).

+ Nhận hồ sơ bổ sung xét tuyển của các học sinh thuộc đối tượng tuyển sinh từ ngày 09/7/2018 đến hết ngày 18/7/2018.

+ Trước ngày 15/7/2018 học sinh nộp hồ sơ xét tuyển vào trường THPT Cư M’gar nhưng không có nguyện vọng học tại trường (do trúng tuyển trường khác) thì phải rút hồ sơ để nhà trường xóa tên khỏi danh sách trước khi trường trình Sở GD&ĐT phê duyệt kết quả tuyển sinh.

+ Dự kiến ngày 25/7/2018 học sinh tập trung tại trường THPT Cư M’gar để xem kết quả tuyển sinh (sau khi được Sở GD&ĐT công bố điểm chuẩn trúng tuyển) và nghe nhà trường phân lớp, phổ biến kế hoạch năm học 2017-2018.

Lưu ý: Để thuận lợi trong việc bàn giao hồ sơ đề nghị các trường THCS sắp xếp hồ sơ theo thứ tự danh sách.

 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Hội đồng tuyển sinh xây dựng kế hoạch tuyển sinh, chuẩn bị các điều kiện tiếp nhận hồ sơ; thông báo rộng rãi cho cha mẹ học sinh và học sinh nắm các thông tin cần thiết về tuyển sinh, các quy định về hồ sơ và thời hạn nộp hồ sơ.

Thực hiện nghiêm túc quy chế tuyển sinh, các văn bản chỉ đạo của các cấp về tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019.

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019 của trường THPT Cư M’gar. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì chưa rõ xin liên hệ qua số điện thoại 0262.3500660.

Ghi chú: Học sinh nếu trúng tuyển vào lớp chuyên trường THPT chuyên Nguyễn Du nhưng nhập học tại trường THPT Cư M’gar thì được hưởng một số quyền lợi sau:

 • Được ưu tiên chọn lớp theo ý muốn.
 • Được miễn học phí học thêm tại trưởng.
 • Được miễn học phí nếu học thêm tại Trung tâm luyện thi Cư M’gar.
 • Được tạo điều kiện thuận lợi về tài chính, sách, tài liệu ôn thi khi tham gia các kỳ thi: Olympic 10-3; Olympic 30-4; Học sinh giỏi cấp tỉnh; Chọn đội tuyển dự thi quốc gia; Đường lên đỉnh Olympia.…

 

Nơi nhận:

– Sở GD&ĐT (để báo cáo);

– UBND huyện (để báo cáo);

– Các trường THCS (để phối hợp thực hiện);

– Dán thông báo;

– Lưu VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

 

 

Hoàng Đức Sản