KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2022 – 2023

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2022 – 2023

Lượt xem:

...
TIN TỨC HỘI THAO KHỐI ĐẢNG HUYỆN CƯ M’GAR LẦN THỨ XI NĂM 2023

TIN TỨC HỘI THAO KHỐI ĐẢNG HUYỆN CƯ M’GAR LẦN THỨ XI NĂM 2023

Lượt xem:

Hội thao khối đảng huyện cư m’gar lần thứ xi năm 2023.. Hội thao là hoạt động được huyện ủy Cư M’gar tổ chức hai năm một lần, nhằm đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao rèn luyện cao sức khỏe, trong đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động đồng thời là dịp để các cơ sở Đảng giao lưu học tập kinh nghiệm. Với gần 1.000 vận... ...
Đáp án Về thông tin cuộc thi tìm hiểu 80 năm LSĐB Đắk Lắk

Đáp án Về thông tin cuộc thi tìm hiểu 80 năm LSĐB Đắk Lắk

Lượt xem:

TH 80 nam L ...
Phát động tham gia Cuộc thi tìm hiểu 80 năm  lịch sử vẻ vang Đảng bộ tỉnh Đăk Lăk

Phát động tham gia Cuộc thi tìm hiểu 80 năm lịch sử vẻ vang Đảng bộ tỉnh Đăk Lăk

Lượt xem:

BẤM VÀO DOWNLOAD NOW ĐỂ XEM TOÀN BỘ VĂN BẢN ...
NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU

Lượt xem:

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ——–   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ———-   Số: 19-NQ/TW  Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2017   NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHOÁ XII Một số vấn đề về  tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự... ...
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ NÊU CAO TINH THẦN TRÁCH NHIỆM, PHONG CÁCH GƯƠNG MẪU, NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ NÊU CAO TINH THẦN TRÁCH NHIỆM, PHONG CÁCH GƯƠNG MẪU, NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM

Lượt xem:

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ NÊU CAO TINH THẦN TRÁCH NHIỆM, PHONG CÁCH GƯƠNG MẪU, NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM. (Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và tại các cơ quan, đơn vị năm 2016) ————-   TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NÊU CAO TINH THẦN TRÁCH NHIỆM, PHONG CÁCH GƯƠNG MẪU, NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM Tư... ...
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ TRUNG THỰC, TRÁCH NHIỆM; GẮN BÓ VỚI NHÂN DÂN; ĐOÀN KẾT, XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ TRUNG THỰC, TRÁCH NHIỆM; GẮN BÓ VỚI NHÂN DÂN; ĐOÀN KẾT, XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH

Lượt xem:

VỀ TRUNG THỰC, TRÁCH NHIỆM; GẮN BÓ VỚI NHÂN DÂN; ĐOÀN KẾT, XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH (Chuyên đề thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW trong năm 2015)   Bối cảnh thực hiện chỉ thị 03-CT/TW về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh” trong năm 2015. Năm 2015 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội... ...
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Lượt xem:

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ NÊU CAO TINH THẦN TRÁCH NHIỆM, CHỐNG CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN, NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM —— TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ NÊU CAO TINH THẦN TRÁCH NHIỆM, CHỐNG CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN, NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách... ...