KẾ HOẠCH THÁNG 5 NĂM 2018.

Lượt xem:

Đọc bài viết

PHÒNG GD&ĐT CƯMGAR                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 10 KH-NTP                                Quảng Tiến, Ngày  29 tháng 4  năm 2018

 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 4

VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 5 NĂM 2018.

 

 1. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 4/2018
 2. Công tác tư tưởng chính trị:

Tuyên truyền, giáo dục truyền thống dưới cờ, trong các cuộc họp nhà trường nhân dịp kỷ niệm ngày giỗ Tổ Hùng Vương ngày 25/4/2018 (10/3 AL), Kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng Miền Nam (30/4/1975- 30/4/2018).

 1. Công tác chuyên môn:
 2. Công tác dạy và học:

Làm tốt công tác duy trì sĩ số

Thực hiện đúng tiến độ chương trình.

Tham gia dự các chuyên đề chuyên môn cấp khối.

Các tổ chuyên môn và nhà trường thực hiện việc kiểm tra hồ sơ cá nhân, các tổ chức đoàn thể, hồ sơ học sinh để tiếp tục hoàn thành vào cuối năm học:

+Dự giờ 10 tiết -Xếp loại Giỏi : 10 tiết

+ Hồ sơ giáo viên: kiểm tra: 35 bộ; Xếp loại: Tốt (35/35 bộ)

+ Các bộ phận: Hoàn thành các loại hồ sơ cuối năm.

Tham gia tập huấn chuyên môn CNTT.

Tham gia tập huấn tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở các bộ môn

Đã triển khai thi ĐDDH cấp trường (28/4).

Thi SKKN cấp trường đạt 02 giải A . Tham gia thi cấp huyện đạt 2 giải B.

 1. Giáo dục thường xuyên, CNTT, đề án tiếng Anh.

Cập nhật hồ sơ phổ cập THCS

Nắm bắt số lượng học sinh có nguy cơ bỏ học, phối hợp vận động học sinh bỏ học đến trường.

Lưu đề, chia sẽ đề thi lên trang Web của trường, lên trường học kết nối.

Nhập điểm vào SMAS

GV Tổ  Tiếng Anh: đã tổ chức Câu lạc bộ nói tiếng Anh .

 1. Công tác Khảo thí KĐCLGD, pháp chế:

– Khảo thí KĐCLGD:

Tổ chức kì thi chọn HSG cấp trường (4/4/2018 )66 em đạt HSG cấp trường.

Tổ chức ôn tập và kiểm tra theo phân phối chương trình ở một số bộ môn.

Ra đề, lưu đề kiểm tra định kì, học kì về chuyên môn, lên trang Web và trường học kết nối.

Triển khai Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Đắc Lắc lần thứ VI (2017-2018)và cuộc thi  “Sáng tạo xanh” .

–  Công tác pháp chế:

Triển khai Kế hoạch xây dựng cộng đồng an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích .

Cập nhật, triển khai kịp thời các văn bản pháp luật , bổ sung vào tủ sách pháp luật.

 1. Công tác Tài vụ, thiết bị- Thư viện, CSVC:

– Công tác Tài vụ:

Thanh toán lương tháng 4/2018.

Thực hiện chế độ tài chính hiện hành, tổng hợp các khoản thu, chi năm học 2017-2018.

Công tác Thư viện –Thiết bị:

Theo dõi mượn trả sách, bảo quản tốt tài liệu trong kho sách .

Thiết bị: theo dõi sử dụng, cập nhật hồ sơ, hoàn thành hồ sơ thiết bị cuối năm phục vụ công tác kiểm tra.

III. Hoạt động đoàn thể:

– Công đoàn: Triển khai Kế hoạch công đoàn cấp trên. Chuẩn bị cho công tác kiểm tra cuối năm học.

– Đội thiếu niên: Thực hiện kế hoạch và công tác điều động của Hội đồng Đội huyện, chuẩn bị công tác kiểm tra cuối năm.

 1. KẾ HOẠCH THÁNG 5 NĂM 2018.
 2. Công tác tư tưởng chính trị:

Kỷ niệm ngày Quốc tế lao động 1/5/2018, Kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2018).

 1. Công tác chuyên môn:

1 Công tác dạy và học:

-Thực hiện và hoàn thành chương trình năm học đúng tiến độ. Tổ chức kiểm tra định kỳ, học kỳ và đánh giá học sinh đúng quy chế.

-Tổng rà soát các hồ sơ của nhà trường, của học sinh trong năm học hoàn thành đúng thời gian quy định .Chuẩn bị cho công tác kiểm tra cuối năm của Khối thi đua.

-Tổ chức Kiểm tra đánh giá thể lực học sinh năm học 2017-2018 trước ngày 17/05/2018 (theo Quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). Nộp báo cáo về phòng Giáo dục để tổng hợp báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo.

-Tham gia nghiệm thu, nhận bàn giao chất lượng giáo dục ở Trường TH trên địa bàn xã Quảng Tiến.

– Lập các báo cáo chính xác, đúng mẫu và gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo đúng thời gian quy định.

         – Thực hiện và hoàn thành chương trình năm học đúng tiến độ. Tổ chức kiểm tra định kỳ, học kỳ và đánh giá học sinh đúng quy chế.

Vào điểm smas ,hoàn thành học bạ đúng tiến độ .

– Tổ chức tốt lễ tổng kết năm học 2017-2018, lễ ra trường cho học sinh lớp 9 và bàn giao học sinh cho địa phương trong dịp hè.

– Xét, công nhận tốt nghiệp THCS: tham gia tập huấn, tổ chức xét tốt nghiệp nghiêm túc, đúng quy chế  (theo công văn chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo).

 1. Giáo dục thường xuyên, CNTT, đề án tiếng Anh.

– Giáo dục thường xuyên:

– Tổng đối chiếu danh sách học sinh đang học tại trường với danh sách điều tra PCGD, lập danh sách học sinh còn thiếu để chuẩn bị cho công tác điều tra năm 2018.

Tổ chức xét TN THCS; làm tốt công tác hướng nghiệp, phân luồng cho HS lớp 9.

– CNTT:

Triển khai xây dựng Cổng thông tin điện tử của Phòng GDĐT.

Triển khai xây dựng Trang thông tin điện tử kết nối đồng bộ về kỹ thuật với Cổng TTĐT của Phòng và của Sở theo Công văn số 48/PGDĐT-CNTT ngày 16/4/2018 của Phòng GDĐT.

Hoàn thiện dữ liệu SMAS để tổng kết năm học và Xét TN THCS.

Nhận bàn giao dữ liệu học sinh lớp 5 của các trường Tiểu học trên địa bàn xã.

– Đề án tiếng Anh:

Tổ Tiếng Anh tổ chức ra đề kiểm tra học kỳ theo Hướng dẫn tại công văn 5333/BGDĐT–GDTrH;  phần kiểm tra nói có thể tiến hành trước phần kiểm tra viết.

 1. Công tác Khảo thí KĐCLGD, pháp chế:

        – Khảo thí KĐCLGD:

    *Khảo thí: Tổ chức kiểm tra học kỳ II tập trung lớp 9 gồm 04 môn, đề Phòng GDĐT: Ngữ văn, Toán, Hóa học và tiếng Anh, ngày 10 -12/5/2018, báo cáo kết quả kiểm tra ngày 19/5/2018 (theo mẫu)     

    Tổ chức kiểm tra chung học kỳ II :Ngữ Văn,Toán,Tiếng Anh, Hoá học ( Khối 8),Ngữ Văn,Toán,Tiếng Anh, (Khối 6,7) do trường ra đề.

Khảo sát tiếng Anh lớp 6, 7 theo đề án, ngày 15-16/5/2018.

Các trường THCS ra đề kiểm tra Tiếng Anh 6,7,8 (Chương trình 7 năm) theo công văn 5333, các lớp còn lại kiểm tra theo đề chung của Phòng; riêng nội dung kiểm tra nói có thể thực hiện trước hoặc sau bài kiểm tra học kỳ, nhưng phải đảm bảo đúng tiến độ.

            Tổ chức xét tốt nghiệp theo kế hoạch của Sở  và Phòng Giáo dục & Đào tạo.

Kiểm định chất lượng: Cập nhật dữ liệu phần mềm KĐCLGD năm học 2017-2018 xong trước 30/05/2018 và in báo cáo tự đánh giá nộp về phòng GDĐT  chậm nhất ngày 05/6/2018 (THCS nộp cho CV phụ trách khảo thí).

– Pháp chế:

Triển khai kịp thời các văn bản của Chính phủ, Bộ GDĐT, UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện Cư M’gar và Phòng Giáo dục và Đào tạo, tháng 04/2018 để triển khai thực hiện .

Cập nhật văn bản Pháp luật thường xuyên để bổ sung vào tủ sách pháp luật nhà trường và triển khai thực hiện các văn bản pháp luật có hiệu quả.

 1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh

– Triển khai Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đắk Lắk lần thứ VI (2017-2018).

– Tổ chức trang trọng lễ ra trường dành cho học sinh cuối cấp và bàn giao học sinh cho địa phương trong dịp hè.

 1. 5. Công tác Tổng hợp – Thanh tra:

Tổng hợp báo cáo tháng 5/2018, báo cáo tổng kết năm học 2017 – 2018

Báo cáo kết quả kiểm tra nội bộ nhà trường năm học 2017-2018 trước ngày 30/5/2018 cho bộ phận thanh tra.Tổng hợp kết quả kiểm tra chuyên ngành báo cáo về Sở GDĐT.

Báo cáo Hồ sơ trường cuối năm (Thống kê SmaS) tháng 5

Báo cáo kết quả Tốt nghiệp THCS:  30/5/2018

 1. 6. Tổ chức – nhân sự:

          Đánh giá Chuẩn giáo viên, Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng

Đánh giá, xếp loại viên chức năm học 2017-2018 trước ngày 20/05/2018.

Lập danh sách Hội đồng xét công nhận TNTHCS (Tờ trình, danh sách)

Họp xét nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn; Nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo đợt 1/2018. Nộp hồ sơ về phòng Giáo dục và Đào tạo huyện ngày 29 – 31/05/2018.

Phối hợp với Hội đồng Đội huyện Tổ chức Hội thi Giáo viên Tổng phụ trách Đội giỏi cấp huyện năm học 2017-2018.

Hoàn thành đánh giá xếp loại công chức, viên chức năm 2018.

 1. Công tác Tài vụ, thiết bị- Thư viện, CSVC:

Công tác Tài vụ:

Thanh toán lương và các chế độ theo lương tháng 5/2018.

Hoàn thành hồ sơ nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn; Nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo đợt 1/2018. Nộp hồ sơ về phòng Giáo dục và Đào tạo huyện ngày 29 – 31/05/2018.

Quyết toán cuối năm học 2017-2018.

Thẩm định hồ sơ, tham mưu UBND huyện phê duyệt danh sách để tiến hành chi tiền cho các đối tượng được hưởng các chế độ:

– Trợ cấp học bổng và mua phương tiện, đồ dùng học tập theo TTLT 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC cho học sinh khuyết tật thuộc hộ nghèo, cận nghèo từ học kỳ II năm học 2013-2014 đến hết học kỳ I năm học 2017-2018.

– Hỗ trợ chi phí học tập và cấp bù học phí theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP.

– Công tác Thư viện –Thiết bị:

Kiểm kê và báo cáo công tác Thư viện – Thiết bị cuối năm học.

Hoàn thành hồ sơ đề nghị Sở Giáo dục Đào tạo phúc tra công nhận Thư viện trường phổ thông đạt chuẩn .

Kiểm kê sách,  báo, đồ dùng dạy học báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30/5/2018.

       – CSVC:

Xúc tiến hợp đồng sửa chữa tường rào trong hè .

III. Đoàn thể:

          – Công đoàn:

Phối hợp với nhà trường trong công tác kiểm tra, bình xét thi đua cuối năm học.

Rà soát nâng lương 6 tháng đầu năm 2018

Giới thiệu công đoàn viên ưu tú cho Đảng.

– Đội thiếu niên:

Phối hợp kết nạp Đoàn viên dịp 19/5, bàn giao học sinh về sinh hoạt tại địa phương.

Tuyên truyền, kỉ niệm 77 năm ngày thành lập Đội TNTP (15/5/1941-15/5/2018) Kiểm tra thi đua cuối năm.

Trên đây là đánh giá công tác tháng 4 và kế hoạch tháng 5/2018, đề nghị các bộ phận nắm bắt và thực hiện.

 

                                                                              HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                          

– Phòng GD&ĐT; (BC)

– UBND xã; (Báo cáo)

– Các bộ phận chuyên môn; (thực hiện)

– Lưu: VT.                                                                                                                      

 

Lê Kim Chung