KẾ HỌACH “thi kể chuyện Bác Hồ” nhân dịp 19/5 ngày sinh nhật Bác

Lượt xem:

Đọc bài viết

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH HUYỆN CƯMGAR

       LIÊN ĐỘI NGUYỄN TRI PHƯƠNG

* * *                                                    Quảng Tiến, ngày 26 tháng 4 năm 2018

Số: 011/KH-LĐ

 

KẾ HỌACH

 “thi kể chuyện Bác Hồ” nhân dịp 19/5 ngày sinh nhật Bác

 

  1. Mục đích yêu cầu:

Thực hiện công văn hướng dẫncủa Hội đồng Đội CưMgar, Phòng văn hóa thông tin huyện CưMgar về việc tổ chức thi kể chuyện về Bác nhân dịp sinh nhật Bác, nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi năm học.

Nhằm hướng đến công tác giáo dục thiếu niên trong Liên đội tăng cường tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, nâng cao kỹ năng sống, giao tiếp của các em trong Liên đội.

Hội kể chuyện về Bác” nhằm giúp các em hiểu biết về cuộc sống dản dị cuae Bác

  1. Nội dung:

          Mỗi Chi đội cử một bạn tham gia một nội dung thi

Liên đội phối kết hợp với các anh chị phụ trách, các BCH Chi đội  để hướng dẫn các em.

  1. Thành phần – số lượng:
  2. Thành phần:

Tất cả thiếu nhi đang học tập và sinh hoạt tại Liên đội.

Ban giám khảo: Mời đại diện các đoàn thể .

  1. Số lượng:

Mỗi Chi đội 1 em tham gia

  1. Thời gian:

– Chương trình thi Từ 7hh30 ngày 4/5/2018, tại trường THCS Nguyễn Tri Phương.

  1. Kinh phí:

Liên đội lo kinh phí khen thưởng, khánh tiết

Trên đây là kế hoạch  thi của Liên đội, đề nghị các Chi đội nắm bắt và tham gia đầy đủ, có chất lượng trong ngày . Các anh chị phụ trách có thành viên tham gia chịu trách nhiệm theo dõi hổ trợ để các em thực hiện thành công.

Duyệt của BGH                                                                      TPT Đội

          Hiệu trưởng                                                                                    

 

 

 

                                                                                                Nguyễn Phùng Hóa